BİREYSEL AKADEMİK DANIŞMANLIK
Başak Koleji Anadolu Lisesinde akademik danışman olarak belirlenen öğretmenlerimize 10 öğrenciden oluşan bir grup verilir. Danışmanlarımız veli / öğrenci/okul dizilimini sağlıklı bir şekilde sağlar. Akademik danışmanlığı , öğrencinin öğrenim hayatının kalitesini ve ulaşacağı hedeflerini artırmayı amaçlayan, öğrencilerimize her aşamada destek amaçlı bir kişisel gelişim programı olarak tanımlıyoruz. Danışmanlarımız bir öğrencinin hayatına tam bir müdahale olmayıp, sadece onları bulundukları yolda tutma özenini göstermektedir. Bu nedenle danışmanlarımız öğrencilerin takılıp zorlandığı yerde desteğine koşup onlara fırsatlar vermektir. Öğrencilerimizin öğrenme biçimini tespit eden akademik danışmanlarımız, uygulayacağı öğretme biçimini titizlikle ve bireye özgü bir şekilde tasarlamaktadırlar.
Akademik danışmanlarımız danışanın ne öğrenmesi gerektiğini söylemek yerine onun ne kadar öğrendiğini sorgulamalarını sağlar. Burada akademik danışmanın esas düşüncesi öğretmek değildir. Öğrencinin belirlenen hedef doğrultusunda ilerlemesini ya da ortaya konan işin niteliğinin artırılmasında görev alır.

Akademik danışmanlarımızın temel yetkinlikleri dört temel başlık altında toplanmıştır.
1- Yapıyı kurmak;
Etik kurallar çerçevesinde akademik danışmanlık anlaşması oluşturmak

2- İlişkiyi birlikte ve eş zamanlı yaratmak;
Karşılıklı güven ve samimiyet oluşturmak,

3- Etkili iletişim;
Aktif dinleme, güçlü sorular sorma, direkt iletişim

4 - Öğrenmeyi kolaylaştırma ve sonuçlar;
Farkındalık oluşturmak, hareketleri tasarlamak, planlama ve hedef koyma, gelişimi ve sorumluluğu yönetmedir “GROW” akademik danışmanlık modelini akrostiş ile şöyle tanımlayabiliriz:
Goals: hedeflere odaklanma. Danışanın yapabileceğine inandığı ve öğrenenin mevcut durumunu kapsayan hedeflerin konulması ve onun gerçekleştirilmesine odaklanılması.
Reality: problemin gerçek doğasının keşfedilmesi. Ortaya konan hedefe ulaşmada önüne çıkabilecek problemlerin keşfedilmesi ve mevcut problemlerin esas nedenlerinin tespit edilmesi.
Options: davranış için olası fırsatların keşfedilmesi. Eğitim yoluyla gözlenmesi beklenen ya da olgunlaşması gereken davranışın ortaya çıkabilmesi için en uygun fırsatların sunulmasıdır.
Wrap up or Will: davranışına odaklanarak, danışmanlık alan öğrencinin amaçlanan hedefleri yakalayabilmesi için yapma isteği, motivasyonu meydana getirme

AKADEMİK DANIŞMANLIK YOL HARİTASI
• Kazanım eksiği bulunan öğrencilerin branş öğretmenleriyle birebir çalışma yapabilmesi için okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi ile koordinasyon içinde planlama yapmak
• Deneme sınav sonuçlarını takip etmek
• Veliler ile ayda bir görüşme planlamak
• Etüd katılımlarını sağlamak
• Onbeş günde bir öğrencileriyle toplantı yapmak
• Başarısızlık durumunda başarısızlığının nedenleri ve çözümüyle ilgili olarak gerekli durumlarda sosyal ve psikolojik danışmanlık rehberlik hizmeti almak üzere ilgili birimlere yönlendirmek,
• Okula uyum programlarını uygulamak
• Ders çalışma alışkanlıklarının oluşturulması için planlama yapmak
Counter Image
Counter Image
Counter Image