YABANCI DİL

Başak Koleji Anadolu Lisesi İngilizce programı dört yıllık eğitimin sonunda öğrencilerinin bir yükseköğretim programını İngilizce olarak takip edebilecek ya da yurt dışında bir üniversitede çalışabilecek dil yeterlilik seviyesine ulaşmalarını hedefler. ‘İngilizceme güveniyorum’ seviyesi olarak tanımlanan B2 yeterlilik düzeyinin sonlarında mezun olacak öğrencilerinin bilgi birikimlerini etkili bilişsel stratejiler kullanarak gerek sınıf içi gerek sınıf dışı ortam ve fırsatlar yaratarak gelişip güçlenmesini sağlar. TOEFL değerlendirme sınavlarının kullandığı LEXILE MEASUREMENT ( sözcük sayısına göre okuma –anlama becerilerini ölçme) esasına dayalı en az 4000 İngilizce kavramlarını otomatik ve aktif olarak kullanılabilmesini ve dört temel becerilerinin doğal bir süreçte gelişmesini temel yaklaşım olarak alır. Program öğrencilerinin otantik ortamlarla kültürel farklılıkları bilen ve saygı duyan, küresel sorunlara çözüm önerebilen yaratıcı ve derin düşünebilen dünya vatandaşı yetiştirmeye katkı sağlar.9.sınıf başında oluşan homojen gruplarla var olan bilgi ve becerileri sistematik etkinliklerle geliştirerek uluslararası Cambridge ve TOEFL sınavlarında başarılı olmalarını hedeflemek en büyük motivasyonumuzdur.

Başak Koleji Anadolu Lisesi Öğrencilerinden;

 • Her ortamda dil becerilerini kullanarak fikirlerini ifade edebilen
 • İletişim becerileri yüksek
 • Etkili okuma anlama becerilerini kullanarak yaratıcı yorumlar çıkarabilen
 • Öğrenmeyi öğrenmiş
 • Bilgilerini rahatlıkla geri çağırarak yeni çözümler üretebilen
 • Yeniliklere açık,
 • Öğrenmeyi yetenek olarak değil yeterli çaba ve doğru stratejiye bağlı olduğuna inanan
 • Bireyler olmasını bekler.
 • I Speak Better:
  Yeterli kavram bilgisi oluşan öğrencilerimizin özellikle konuşma, iletişim becerilerinin gelişimine fırsat sağlayan etkili bir programdır.
  Public Speaking:
  Topluluk önünde sunum yapabilme, ikna edebilme, ses ve vücut dilini etkili kullanabilme yeteneklerini geliştirmeye yönelik geleneksel etkinliğimiz.
  Exams:
  Öğrencilerimizin uluslararası yeterlilik düzeylerini ölçen ve yabancı dil bilgileri ile neler yapabileceklerini gösteren değerlendirme programıdır.
  Raz Kids:
  Yaratıcılık, eleştirel düşünme, sorun çözebilme ve bağımsız öğrenebilme gücü ancak okuma-anlama alışkanlığıyla ilgilidir. Yabancı dil becerilerinin gelişiminde de Raz Kids kaynağımızın olağanüstü katkısı bulunmaktadır.