BAŞAK KOLEJİ ANADOLU LİSESİNDE NİTELİKLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR

Kaliteli bir eğitim sunabilmek için nitelikli ölçme, araç ve yöntemlerinin önemli bir rolü vardır.

 • Öğretim programları kapsam analizi belirlenir.
 • Ön denemesi yapılan sorular üzerine çalışılır.
 • Farklı soru formatları zümrelerce tartışılır.
 • Soru içeriklerinin günlük yaşam kapsamında ve üst düzey düşünme becerilerini (yorumlama, çıkarsama, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme)ölçecek şekilde tasarlanır.
 • Beceri temelli kazanım testleri uygulamaya sokulur.
 • DENEME SINAV SONUÇLARININ RAPORLANMASI

  Öğrencinin deneme sınavı geçmişi ve konu dağılımlarındaki ortalama başarısı belirlenir.
  Madde analizi yöntemiyle soruların güçlük derecesi, ayırt ediciliği, çeldiricilerin işlerliği saptanır.
  Ders bazına sınav net dağılımı ile karşılaştırmalar yapılır.
  Sınıf ve okul raporları ile zümre başkanlarına geri bildirimde bulunulur.

  SINAVLAR

 • Hazır bulunuşluk sınavları (her eğitim öğretim dönemi başında öğrencilerimizin hangi seviyede olduklarını görmek ve eksikliklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılır.)
 • Bireysel telafi çalışmaları (yeni kayıt olan öğrencilere yönelik yapılan sınavları içerir)
 • Türkiye geneli deneme sınavları ( TÖDER/ ÖZDEBİR/ ÖZDER vb.)
 • Kazanım değerlendirme çalışmaları / Pop Quizler
 • Genel değerlendirme sınavları (Ayda bir defa gerçekleştirilir)
 • Tarama sınavları (on beş günde bir gerçekleştirilir)
 • Aydın il genelinde İl milli eğitim müdürlüğü yapılan ortak sınavlar
 • On line deneme sınavları
 • İngilizce Seviye Belirleme Sınavları
 • Beceri Temelli Sınav Uygulamaları
 • DEĞERLENDİRME

  Ölçme değerlendirme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesinde 11 ve 12. Sınıflar için son senenin YKS istatistikleri önemli bir yer tutmaktadır.

  Başak Koleji Anadolu lisesinde performans değerlendirme süreçlerinde öğrencilerimizin birbirlerini değerlendirmesi ve öğrencinin kendi değerlendirmesini yapması da söz konusudur. Öğrenci merkezli anlayış öğrencilere ihtiyaçlarının, amaçlarının ve ilerlemelerinin farkında olabilmelerini sağlayacak öğrenme ortamlarını da sağlamalıdır. Öğrenciler öğrenme deneyimleri hakkında fikir yürütebilmeli, öğrenme sürecinde ihtiyaçlarını ve duygularını aktarabilmelilerdir

  Akran değerlendirme:
  Aynı durumdaki bireylerin akranlarının çalışmalarının, miktarını, seviyesini, değerini, niteliğini, başarılarını veya öğrenme sonuçlarını göz önünde bulundurdukları düzenlemelerdir

  Öz değerlendirme:
  Bireyin kendi herhangi bir konuda kendi performansı ile ilgili değerlendirmeler veya yargılamalarda bulunması ve öğrenme sonuçlarını artırmak maksadıyla güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesidir

  Ölçme değerlendirme uygulamaları sadece öğrencilerin mevcut bilgisini belgelemek için değil aynı zamanda da öğrencileri daha iyi yönlendirebilmek maksadıyla süreci gözlemlemek içinde kullanılmaktadır. Ölçme değerlendirme öğrenme için bir araçtır ve öğrencileri bu sürece dahil etmek temel yaklaşımlarımızdan biridir.

  K12NET Okul Yönetim Yazılımı

  Kullandığımız program ile öğrencilerimizin günlük ve ders devamsızlığını, etüt programlarını, ödev trafiğini ve raporlarını, kazanımlı sınav sonuçlarına göre yüzdeliklerine kişisel bilgisayarlarınızdan ve mobil cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz.