UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEM VE MODELLERİMİZ

Günümüz koşullarında ve gelecek öngörüsünde öğrenme sadece sınıf ortamlarında gerçekleşmeyecektir. Geleneksel olarak kullanılan yüz yüze öğrenme yaklaşımları yeni dönemde teknoloji tabanlı platformlar ile birlikte olacaktır.
Başak Koleji Anadolu Lisesi üst düzey çevrimiçi eğitim deneyimi sunma noktasında en iyi uygulamaları öğrencileri ve velileri ile paylaşmaktadır.

Yapay zeka destekli ve adaptif öğrenme uyumlu dijital kaynaklar ile öğrencinin öğrenme hızına ve vurgusunu yaptığımız “Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeline” uygun çalışmalar devam edecektir.

 • Harmanlanmış Öğrenme
 • Yüz yüze eğitimin ve çevrimiçi öğrenmenin bir araya getirilmesi ile öğretmen – öğrenci ekosistemi etkin bir şekilde işletilecektir. Günümüz öğrenci kuşağının teknolojiye olan yatkınlığı ve sosyal hayat gereksinimleri bu modelin çıkış noktasını oluşturmaktadır.

 • Ters-yüz Sınıf ve Öğrenme Modeli
 • (Flipped Learning) Ters yüz öğrenme modelinde öğrenciler öğretici tarafından hazırlanan ders videolarını ve diğer e-materyalleri ders öncesinde izler ve alt düzey bilişsel etkinlikleri tamamlayarak temel bilgi ve kavramları okula gelmeden oluştururlar. Sınıfta ise farklı aktif öğrenme etkinlikleriyle konuyu özümserler.

 • Yeni Nesil Çalışma Alanları
 • Günümüz gençliği kolektif çalışma alanlarına ilgi duymakta ve çalışma alışkanlıkları daha verimli hale gelmektedir. Teknolojik altyapısıyla donatılan bu alanlarımız öğrencilerimize sekreterya hizmetleri de sunmaktadır. “Uyanık ÇS (çalışma salonu) “ bu konseptlerimizden biridir.

  Uzaktan Eğitim Platformlarımız:

 • TalesON
 • Google, Google Classroom, Google Suite
 • Hangout, Google Meet
 • Zoom
 • Google Drive / Microsoft Teams
 • Moodle