BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Günümüz çağının en önemli konularından birine değinmek istiyorum. Bilinçli teknoloji kullanımı… Teknoloji denilince akla gelen; bir sanayi alanında gücü ve bilgiyi biriktirme, denetleme, işleme, iletme gibi amaçlarla oluşturulan makinelerin, araç gereçlerin, aygıtların, yöntemlerin vb. tümünü kapsayan uygulama bilgisi (TDK sözlüğü, 2005)

KELEBEK ETKİSİ

Kelebek etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki ufak değişikliklerinin, büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen isimdir. Bu kuramı ilk olarak 1963 yılında meteorolog Edward N. Lorenz adlı bir bilim insanı, bilgisayarında hava durumlarıyla ilgili hesaplar yaparken bulmuştur. Lorenz bu teorisini sunarken “Amazon Ormanları'nda bir kelebeğin kanat çırpması, ABD'de fırtına kopmasına neden olabilir” cümlesini kullanmış ve teori kelebek etkisi olarak adlandırılmıştır.

ÖĞRENME STİLLERİ

Her öğrencinin özel bir öğrenme yönteminin olduğu; öğrenme, anlama, algılama, yorumlama ve analiz etme durumlarının farklılaştığı noktasında hemfikirizdir. Bu konu geçmişten günümüze araştırmacıların da ilgisini çekmiş olacak ki öğrenme stili kavramı ilk defa Dunn tarafından 1960 yılında ortaya atılmış ve ilerleyen yıllarda başka araştırmacılar tarafından konu üzerine kuramlar ve modeller geliştirilmiştir.

PANDEMİ SONRASI SOSYAL UYUM

Pandemi süreciyle beraber virüsten korunmak için bazı alışkanlıklarımızı rafa kaldırdık ve yeni alışkanlıklar edindik. İlk başta selamlaşma rutinlerimizde el sıkışma ve öpüşmenin olmadığı, yanımızdan hiç ayıramadığımız olmazsa olmazımız dezenfektanlarımız, dışarı çıkarken unutulmaması gerekenler listesinin başında yer alan maskelerimiz, yüz yüzenin yerini alan zoom ya da farklı online platformlar üzerinden yapılan görüşmeler…